Sümbüllü Köyü Kalesi - ArtvinKimlik

Adı
Sümbüllü Köyü Kalesi
Envanter No
21
Harita No
21
Mah. Köy - Mevkii
Adres
Merkez, Sümbüllü Köyü
Pafta
Ada
Parsel

Koruma Durumu

Koruma Derecesi - Anıtsal
Koruma Derecesi - Çevresel
Koruma Derecesi - Aykırı
Bugünkü Sahibi
Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş

Diğer Özellikler

Yaptıran
Bilinmiyor.
Yapım Tarihi
Bilinmiyor.
Yapan
Bilinmiyor.
Mimari Çağı
Kitabe
Yapının kitabesi bulunmamaktadır.
Vakfiye
Yapının kitabesi bulunmamaktadır.
Genel Tanım
Kare bir plan arzeden kale kırma ve moloz taşlarla horosan harcı kullanılarak sarp bir kaya üzerine inşa edilmiştir.

Kullanım Durumu

Koruma Durumu
Taşıyıcı Yapı
Üst Yapı
Dış Yapı
Süsleme Elemanları
Rutubet

Ayrıntılı Tanımı

Yapılan Onarımlar
Günümüze kadar herhangi bir onarım geçirmemiştir.
Ayrıntılı Tanım
Artvin Merkeze bağlı Sümbüllü Köyünde sarp bir kaya üzerine inşa edilmiştir. Kale kırma ve moloz taşlarla horasan harcı kullanılarak yapılmıştır. Tabiat şartları ve insan eliyle tahribatı her geçen gün hızlı bir şekilde artan bu gözetleme kulesinin diğer kalelere benzerliğinden dolayı 10-11. yy’lara tarihlendirmek mümkündür. Kale, ana kaya üzerine konumlandırılmıştır. Çoruh Vadisine hakim etraftaki kuzeydoğu ve güneybatı yönünde köy yerleşmeleri bulunan küçük bir yapıdır. Kaleye batı yönünden girilmektedir. Kalenin giriş kulesinin en az iki katlı olduğu anlaşılmaktadır. Moloz taş örgülü kireç harcı ile tutturulmuş duvara sahiptir. Etrafında yer alan 4-5 metre yüksekliklerde surlar bulunmaktadır. Kalenin doğu ucunda bir sarnıç ve sarnıcın yanında tonoz örtülü bir yapı kalıntısı yer almaktadır.
Su
Yok
Elektrik
Yok
Isıtma
Yok
Orjinal Kullanımı
Bugünkü Kullanımı
Önerilen Kullanımı
Tescil Kararı
Trabzon K.T.V.K.B.K 25.07.2007/1218
Yayın Dizini
Ekler
Revizyon

Matematik Konum

Görüntülenme Sayısı : 152    Eklenme Tarihi : 13 Şubat 2013    Güncellenme Tarihi : 18 Şubat 2013   

Sosyal Google Plus