Emir Şeyh Hz. Türbesi - ErzurumTürbe
İnanç Turizmi
Emir Şeyh Hz. Türbesi
Tebriz Kapı'da, Emir Şeyh Camisi’nin yanında bulunmaktadır. Ab basiler döneminde yaşamış Emir Şeyh Hazretleri'ne ait bu türbe, Erzurum'un maruz kaldığı sayısız istilalarda varlığını korumayı ba¬şarmıştır. Kitabesi olmayan türbe¬nin ne zaman yapıldığı tam olarak bilinmese de Ketencizade Rüştü'nün belirttiğine göre, 1179 sene¬sinde, Saltukoğlu Sultan Mehmet Kızılarslan zamanında inşa edil¬miştir. Emir Şeyh Hz. Türbesi'ne mescidin içerisinden açılan bir ka¬pıdan, beş basamaklı taş merdi¬venlerden inilerek ulaşılmaktadır. Kubbeli sınıfından olan bu türbede tahtadan yapılmış üç sanduka yer almaktadır. Türbenin güneye açılan asıl kapısı taşla örülmüştür. Mun¬tazam kesme taşla inşa edilen yapı¬nın beşikörtüsü kubbesi iki kemere dayanmaktadır. Türbenin tam orta¬sında dört köşeli bir havalandırma penceresi bulunmaktadır.
Tebriz Kapı'da, Emir Şeyh Camisi’nin yanında bulunmaktadır.

Matematik Konum

Görüntülenme Sayısı : 274    Eklenme Tarihi : 23 Nisan 2013    Güncellenme Tarihi : 23 Nisan 2013   

Sosyal Google Plus