Süleyman Faik SUNGURLU - Gümüşhane01 Temmuz 1893
16 Eylül 1962
Şair

Süleyman Faik SUNGURLU

01.07.1893 tarihinde (1895) Gümüşhane'nin Hasanbey Mahallesi Latifli Semtinde doğdu. Babası Sungurluzade Mahmut Razi, annesi Müezzinoğullarından Nazife Hanımdır.


Mahmut Oltan Sungurlu’nun babasıdır. Mahalle Mektebini bitirdikten sonra, Torul’da Sübyan okulu, yani ilkokula devam etmiş. Seneleri beklemeden oradan diploma almış. Gümüşhane Rüştiyesine girmiş ve Rumi 1323 de henüz 13 yaşını ikmal etmeden 12 yaşlarında Rüştiye mezunu olmuş. Gümüşhane’de başka okul yok. Jandarma Dairesinde mülazemeten işe başlamış. (Parasız, kadrosuz bir nevi staj, daha sonra tahrirat kaleminde mülazemeten çalışmaya başlamış.) Bu esnada Gümüşhane’de İdadi açılmış (lise). Bu okula devam ile İdadi mezunu olmuş. Trabzon Muallim Mektebi’nde fark vererek öğretmen olmuş. Yaşı tutmadığı için yaşını büyütmüş ve Şiran Söfker (Evren) Köyü’nde bir yıl, sonra bir yılda Torul Büyükçit Köyü’nde öğretmenlik yaptıktan sonra savaş çıkması ile l330 senesi Eylül ayında Erzincan’da yedek subay talimgâhına gitmiş ve daha sonra yedek subay olarak Şark Cephesi’ne iştirak etmiş. Birkaç defa yaralanmış iki harp ve bir liyakat madalyası almış. Terhis olmuş.

İstanbul Hükümeti tarafından Yağmurdere Bucak Müdürlüğüne atanmış. (Kendisine kaymakamlık teklif edilmiş, Gümüşhane’de olmayınca, Bucak müdürlüğünü kabul etmiş.) Daha sonra Kale Bucak Müdürlüğünü bir yıl yapmış ve İstiklal Savaşı başlayınca İstiklal Savaşı’na iştirakle Mudanya Mütarekesi’ne kadar savaşmış. Yaralanmış, başarı göstermiş, istiklal madalyası ve Üsteğmenlikle taltif edilmiş ve terhisten sonra, önce Kürtün ve daha sonra Bayburt Hart Bucak Müdürlüklerinde çalıştıktan sonra l939 da Amasya Seferberlik Müdürü, l940 da Gümüşhane Seferberlik Müdürü olarak göreve devam etmiş. Daha sonrada Gümüşhane Nüfus Müdürü olarak l953 yılına kadar memuriyette çalışmıştır.

Şiir yazmanın dışında musikiye meraklı idi. Keman çalardı. İyi bir hatip idi ve son derece hoş sohbet idi. Çok üst seviden şahıslar dahil herkes sohbetinde bulunmak isterdi. Bulunduğu meclisteki insanlar üzerinde kalıcı etli bırakırdı. Uzun boylu, nüktedan, alçakgönüllü ve babacan bir kişiliğe sahibi idi. Çevresinde cereyan eden olayları divan şiiri tarzında ve genelde halk şiiri kalıbında kaleme almıştır. İçten ve sevecen bir üsluba sahiptir. Toplumsal olaylar şairin şiirlerinin ana temasıdır. Ayrıca Gümüşhane gelenek ve göreneklerini anlatan türküler derlemiştir. Bunları Gümüşeli, Demokrat Gümüşhane ve Kuşakkaya Gazetelerinde yayımlamıştır. Halkın meselelerine o kadar dalmış yı ki birçokları onun için Marko Paşa derdi. Şiirleri, türküleri oğlu Mahmut Oltan Sungurlu tarafından kitap haline getirilmiştir. Bayburt Hart’da (Aydıntepe) iken uzun zaman vekâleten Bayburt Kaymakamlığını ve Gümüşhane’de Vali Muavinliğini, Hukuk İşleri Müdürlüğü’nü (O zamanki adı Mektupçu idi) yürütmüş. Keza atama yolu ile Gümüşhane Belediye Başkanlığı yapmıştır. Emekli olduktan sonra Gümüşhane Demokrat Parti İl Başkanlığını yaptı ve 16.09.1962 tarihinde Gümüşhane’de şimdi istimlâk sebebi ile kaybedilen konağında vefat etti. Mezarı Özcan Mahallesi Aile Kabristanlığı’ndadır.

Süleyman Faik Sungurlu’nun 4 kız ve üç oğlu vardı. 1937 yılı kışında Bayburt’un; Hart (Aydıntepe), Niv (Arpalı), Yukarı Kirzı ve Ermeni Köylerinde çıkan tifo salgını sonucu meydana gelen oldukça fazla ölüm zayiatı dolayısıyla kaleme aldığı şiiri;


Kaynak: Gümüş Portreler Kitabı.
İsmail HAYAL

Görüntülenme Sayısı : 176    Eklenme Tarihi : 08 Mart 2013    Güncellenme Tarihi : 08 Mart 2013   

Sosyal Google Plus