KASTAMONU İSMİNİN EFSANESİ - KastamonuEfsaneler
Kastamonu efsaneleri içinde en kuvvetli görünün ve bu güne kadar kullanılageleni Kastamonu Şehrinin ismiyle ilgili olanıdır:
Yaygın bir rivayete göre Türkler tarafından Kastamonu Kalesinin fethi sırasında; Bizans Tekfur'unun güzel kızı Moni'nin yakışıklı Türk Kumandanına tutkusu, Dadısı vasıtası ile bildirilip, Karşılık veren Komutana Kale Kapısının anahtarlarının teslimi ile uzun müddet Kaleye girmeye muvaffak olamayan Türk askerlerinin aniden kaleye girdiğini görünce, durumu anlayan Bizans Tekfuru güzel kızı Moni’yi Kale burcundan aşağıya atması üzerine Türkler tarafından söylenen «Kastın ne idi Moni'ye» sözü Önce askerler arasında, daha sonra da Halk dilinde Kastamoni şeklini almış olsa gerektir. Bu gün Moni'nin aşağıya atıldığı yer «Kırk Kız» türbesi olarak bilinmekte ve halk tarafından saygı duyulmaktadır. Kırk kız denmesine sebep, herhalde, «Tam Kırk parçaya ayrıldı» sözünün anlatılmak istenmiş olmasıdır.

Görüntülenme Sayısı : 1178    Eklenme Tarihi : 26 Şubat 2013    Güncellenme Tarihi : 26 Şubat 2013   

Sosyal Google Plus